YOR ile başlayan kelimeler

YOR ile başlayan veya başında YOR olan kelimeler 175 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre YOR ile başlayan kelimeler

25 harfli

yorgan gitti, kavga bitti, yorumsal tutarlı tamdeyim

24 harfli

yorum-dinelim erksizliği, yorumlanmış biçimsel dil, yorumsal tutarsız önerme

23 harfli

yorumsal tutarlı önerme

21 harfli

yorgunu yokuşa sürmek

20 harfli

yordam yönelimli dil, yorumsal sözeden dil

19 harfli

yordama yönelik dil, yorgan döşek yatmak, yorgunluk hoşgörüsü, yorgunluk sayrılığı, Yorkçikolata kedisi

18 harfli

yorgunluğunu almak, Yorkshire teriyeri

17 harfli

yorgunluk kahvesi, yorulum yeğinliği, yorumlayan oyuncu, yorumlu oyunculuk, yorumsal yargılar

16 harfli

yorumcu sağaltım

15 harfli

yorgan kaplamak, Yorkshiredomuzu, yorulup arılmak, yorum yargıları, yorumlanabilmek, yorumlatabilmek, yorumlayabilmek

14 harfli

yorgan çarşafı, yorgan kavgası, yorgankaldıran, yorulma sınırı, yorulum sınırı, yorumlanabilme, yorumlatabilme, yorumlattırmak, yorumlayabilme, yorumsal anlam, yorumsal dizge, yorumsal sonuç, yorumsal tanım

13 harfli

yordam tabanı, yordamsal dil, yorgan iğnesi, yorgan ipliği, yorgun düşmek, yorgunluk emi, yorumlattırma

12 harfli

yorgun argın, yorgun mermi, yornuh arnıh, yornuk almak, Yortanpazarı, yorulabilmek, yoruluvermek, yorum biçimi, yorum davası

11 harfli

yorahlatmak, yoraklatmak, yordamlamak, yorgalatmak, yorgan yüzü, yorgancılık, Yorgançayır, yorganlamak, Yorgunsöğüt, yorulabilme, Yorulmazlık, yoruluverme, yorumlanmak, yorumlatmak, yorumlayıcı, yoruşturmak

10 harfli

yorabilmek, yoranlamak, yorannamak, yordurtmak, yorgalamak, yorgunluğu, yorkalamak, yort savul, yortturmak, yorumbilim, yorumculuk, yorumlamak, yorumlanan, yorumlanma, yorumlatma, yorumlayan, yorumlayış, yoruncamak, yoruvermek

9 harfli

yorabilme, yordamlık, yordamsız, yordurmah, yordurmak, yordurtma, yorgalama, yorgalmak, yorgunlıg, yorgunlug, yorgunluk, yorğunnuh, yorkutmak, yorultmak, yorum yok, yorumlama, yorumsama

8 harfli

yoraklık, yoransız, Yorazlar, yordamak, yordamcı, yordamlı, yordanlı, yordumak, yordurma, yorgalık, yorgancı, yorşumak, Yortanlı, yorukmak, yorulmak, Yorulmaz, yorumsuz

7 harfli

yorakçı, yoramaç, yordama, yorduma, yorgaca, Yorgalı, yorgine, yortlan, yortmak, yortucu, yorulma, yorulum, yorumcu, yorüyüş

6 harfli

yoraça, yorasa, yordam, yorgan, yorgın, yorgun, yorğan, yorkan, yorkun, yormak, yornak, yornuk, yorsak, yorsun, yortan, yortma, yorucu

5 harfli

yorah, yorak, yoraz, yorga, yorgu, yorğa, yorğu, yorıl, yorka, yorma, yortu, yoruç, yorum

4 harfli

yora, yord, yore, yort

Kelime Ara