YOR ile biten kelimeler

YOR ile biten veya sonunda YOR olan kelimeler 49 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre YOR ile biten kelimeler

25 harfli

duktus sublingualis mayor, lamina limitans anteriyor, nervus şiplanknikus mayor

24 harfli

arkus dentalis inferiyor, arkus dentalis superiyor, nervus oksipitalis mayor, vena labiyalis inferiyor, vena labiyalis superiyor

23 harfli

ampulla ossea anteriyor, ayı yavrusu ile oynuyor, insisura işyadika mayor, tuberositas teres mayor

22 harfli

arterya palatina mayor, koyduğum yerde otluyor, nervus palatinus mayor

21 harfli

ayaz paşa kol geziyor, nervus petrozus mayor, papilla duodeni mayor

20 harfli

brakignati inferiyor, brakignati superiyor, duplikitas anteriyor, muskulus psoas mayor, muskulus teres mayor

19 harfli

ağzı olan konuşuyor, anulus iridis mayor, vena palatina mayor

18 harfli

bıçak suyu kesiyor, palpebra inferiyor, palpebra superiyor

17 harfli

çakı suyu kesiyor

16 harfli

fasyes anteriyor

15 harfli

ameli anteriyor, kurvatura mayor, margo inferiyor, polus anteriyor, trokanter mayor

14 harfli

pars inferiyor, pars superiyor

10 harfli

posteriyor

9 harfli

anteriyor, inferiyor, superiyor

8 harfli

interyor

6 harfli

bilyor, sinyor

5 harfli

buyor, fiyor, hayor, miyor

Kelime Ara