met değnek

met değnek

Çelik-çomak oyunu


met değnek için benzer kelimeler


met değnek, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 't', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'n', 'e', 'k', şeklindedir.
met değnek kelimesinin tersten yazılışı kenğed tem diziliminde gösterilir.