değnek

değnek, -ği

a. 1. Elde taşınacak incelikte düzgün ağaç, sopa, çomak: “Arabayı çeken lagar mandaları bir nefer, kalın bir değnekle hayladı.” -A. H. Müftüoğlu. 2. Değnekle atılan dayak.


değnek

Cirit oyunu: Mustafa'nın düğününde değnek oynandı.


değnek

< ET deg-enek: Ağaç sopa (Erzincan Merkez)


değnek

Meddahın elinde tuttuğu, çeşitli nesneleri göstermede kullandığı sopa.


değnek

bk. değnel


Değnek

İçel ili, Arslanköy bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


değnek için benzer kelimeler


değnek, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'n', 'e', 'k', şeklindedir.
değnek kelimesinin tersten yazılışı kenğed diziliminde gösterilir.