değnek sahibi

değnek sahibi Osm. Sahib-i değnek

Kaptanlık belirtisi olarak bir değnek taşıyan, kapudane, patrona ve riyale aşamalarındaki deniz komutanlarına verilen ad.


değnek sahibi için benzer kelimeler


değnek sahibi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'n', 'e', 'k', ' ', 's', 'a', 'h', 'i', 'b', 'i', şeklindedir.
değnek sahibi kelimesinin tersten yazılışı ibihas kenğed diziliminde gösterilir.