değnel, (değenek (II), değnek)

değnel, (değenek (II), değnek)

(Göz hakkında) değen, dokunan, isabet eden


değnel, (değenek (II), değnek) için benzer kelimeler


değnel, (değenek (II), değnek), 30 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'n', 'e', 'l', ',', ' ', '(', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'n', 'e', 'k', ' ', '(', 'I', 'I', ')', ',', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'n', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
değnel, (değenek (II), değnek) kelimesinin tersten yazılışı )kenğed ,)II( keneğed( ,lenğed diziliminde gösterilir.