değnek çekirgeleri

değnek çekirgeleri İng. walkingsticks

Bulunduğu yerin rengine uyma özelliği de gösteren ve tarım bitkileri için zararlı olabilen çöpümsü ya da yaprağımsı görünüşte düzkanatlılar familyası.


değnek çekirgeleri için benzer kelimeler


değnek çekirgeleri, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'n', 'e', 'k', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'r', 'g', 'e', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
değnek çekirgeleri kelimesinin tersten yazılışı irelegrikeç kenğed diziliminde gösterilir.