metil benzen

metil benzen İng. methylbenzene

Formülü C7H8 ,e.n.-93 °C,k.n.110,6 °C, yoğunluğu 0,865 g/mL olan, benzoik asit, benzaldehit ve patlayıcıların sentezinde kullanılan, başlıca katran yağından elde edilen, aromatik benzen türevi olan apolar yanıcı sıvı bir hidrokarbon. Toluen.


metil benzen için benzer kelimeler


metil benzen, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 't', 'i', 'l', ' ', 'b', 'e', 'n', 'z', 'e', 'n', şeklindedir.
metil benzen kelimesinin tersten yazılışı nezneb litem diziliminde gösterilir.