benzen disülfonik asit

benzen disülfonik asit İng. benzene disülfonic acid

Formülü C6H4(SO3H)2 , mol kütlesi 238,2 g olan ve organik sentezlerde kullanılan aromatik bir madde.


benzen disülfonik asit için benzer kelimeler


benzen disülfonik asit, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'n', 'z', 'e', 'n', ' ', 'd', 'i', 's', 'ü', 'l', 'f', 'o', 'n', 'i', 'k', ' ', 'a', 's', 'i', 't', şeklindedir.
benzen disülfonik asit kelimesinin tersten yazılışı tisa kinoflüsid nezneb diziliminde gösterilir.