benzen monosülfonik asit

benzen monosülfonik asit İng. benzene monosülphonic acid

Formülü C6H5(SO3H), mol kütlesi 158,2 g olan , renksiz, suda çözünmeyen ve aminler için belirteç olarak kullanılan aromatik bir madde.


benzen monosülfonik asit için benzer kelimeler


benzen monosülfonik asit, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'n', 'z', 'e', 'n', ' ', 'm', 'o', 'n', 'o', 's', 'ü', 'l', 'f', 'o', 'n', 'i', 'k', ' ', 'a', 's', 'i', 't', şeklindedir.
benzen monosülfonik asit kelimesinin tersten yazılışı tisa kinoflüsonom nezneb diziliminde gösterilir.