meysimiye almak

meysimiye almak

Eğlenmek, alay etmek.


meysimiye almak için benzer kelimeler


meysimiye almak, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'y', 's', 'i', 'm', 'i', 'y', 'e', ' ', 'a', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
meysimiye almak kelimesinin tersten yazılışı kamla eyimisyem diziliminde gösterilir.