mikroamper

mikroamper Fr. micro-ampère

a. (mi'kroamper) fiz. Amperin milyonda birine eşit akım şiddeti birimi.


mikroamper, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'i', 'k', 'r', 'o', 'a', 'm', 'p', 'e', 'r', şeklindedir.
mikroamper kelimesinin tersten yazılışı repmaorkim diziliminde gösterilir.