modern mantık

modern mantık, -ğı

a. man. Kavramları kelimelerle değil göstergelerle göstererek işlem yapan, matematiğe dayalı mantık, lojistik.


modern mantık

bk. mantık 6


modern mantık

bk. çağdaş mantık.


modern mantık için benzer kelimeler


modern mantık, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'o', 'd', 'e', 'r', 'n', ' ', 'm', 'a', 'n', 't', 'ı', 'k', şeklindedir.
modern mantık kelimesinin tersten yazılışı kıtnam nredom diziliminde gösterilir.