modern

modern Fr. moderne

sf. 1. Çağdaş: “Bilmeyenin elinde en modern aletler bir maden külçesi hâline gelir.” -M. Kaplan. 2. Çağcıl.


modern için benzer kelimeler


modern, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'o', 'd', 'e', 'r', 'n', şeklindedir.
modern kelimesinin tersten yazılışı nredom diziliminde gösterilir.