monozigotik ikizlik

monozigotik ikizlik İng. gestatio monoembriyonica

anat. Tek yumurta ikizliği.


monozigotik ikizlik için benzer kelimeler


monozigotik ikizlik, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'o', 'n', 'o', 'z', 'i', 'g', 'o', 't', 'i', 'k', ' ', 'i', 'k', 'i', 'z', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
monozigotik ikizlik kelimesinin tersten yazılışı kilziki kitogizonom diziliminde gösterilir.