ikizlik

ikizlik Fr. Bigéminie ou bigéminisme
ikizlik İng. biembriyonica, İng. twin pregnancy

anat. Bir batında iki yavrunun geliştiği gebelik biçimi, ikiz gebelik. tTek zigot veya iki zigot kökenli ikizlik olabilir


ikizlik için benzer kelimeler


ikizlik, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'z', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
ikizlik kelimesinin tersten yazılışı kilziki diziliminde gösterilir.