muhasebe kârı

muhasebe kârı İng. accounting profit

Firmanın toplam geliri ile toplam açık maliyeti arasındaki pozitif fark. krş. iktisadi kâr


muhasebe kârı için benzer kelimeler


muhasebe kârı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'u', 'h', 'a', 's', 'e', 'b', 'e', ' ', 'k', 'â', 'r', 'ı', şeklindedir.
muhasebe kârı kelimesinin tersten yazılışı ırâk ebesahum diziliminde gösterilir.