millî muhasebe

millî muhasebe

bk. millî gelir muhasebesi


millî muhasebe için benzer kelimeler


millî muhasebe, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'i', 'l', 'l', 'î', ' ', 'm', 'u', 'h', 'a', 's', 'e', 'b', 'e', şeklindedir.
millî muhasebe kelimesinin tersten yazılışı ebesahum îllim diziliminde gösterilir.