mürüvvete endaze olmaz

mürüvvete endaze olmaz

“yardım ve iyiliğin sınırı yoktur” anlamında kullanılan bir söz.


mürüvvete endaze olmaz için benzer kelimeler


mürüvvete endaze olmaz, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'ü', 'r', 'ü', 'v', 'v', 'e', 't', 'e', ' ', 'e', 'n', 'd', 'a', 'z', 'e', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'z', şeklindedir.
mürüvvete endaze olmaz kelimesinin tersten yazılışı zamlo ezadne etevvürüm diziliminde gösterilir.