muskulus abduktor

muskulus abduktor İng. musculus abductor

anat. Dışa çekici kas.


muskulus abduktor için benzer kelimeler


muskulus abduktor, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'u', 's', 'k', 'u', 'l', 'u', 's', ' ', 'a', 'b', 'd', 'u', 'k', 't', 'o', 'r', şeklindedir.
muskulus abduktor kelimesinin tersten yazılışı rotkudba suluksum diziliminde gösterilir.