muskulus

muskulus Lat. musculus

Kas.


muskulus Dgr. anat. musculus

anat. Kas.


muskulus için benzer kelimeler


muskulus, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'u', 's', 'k', 'u', 'l', 'u', 's', şeklindedir.
muskulus kelimesinin tersten yazılışı suluksum diziliminde gösterilir.