muskulus brakiyalis

muskulus brakiyalis İng. musculus brachialis

anat. Sulcus m. brachialis’i doldurup m. biceps brachii’nin altında yer alan kas.


muskulus brakiyalis için benzer kelimeler


muskulus brakiyalis, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'u', 's', 'k', 'u', 'l', 'u', 's', ' ', 'b', 'r', 'a', 'k', 'i', 'y', 'a', 'l', 'i', 's', şeklindedir.
muskulus brakiyalis kelimesinin tersten yazılışı silayikarb suluksum diziliminde gösterilir.