arterya brakiyalis superfisyalis

arterya brakiyalis superfisyalis İng. arteria brachialis superficialis

anat. Etçillerde art. cubiti'nin hemen proksimalinde, a. brachialis'in mediyal duvarından çıkan bir atardamar.


arterya brakiyalis superfisyalis için benzer kelimeler


arterya brakiyalis superfisyalis, 32 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 't', 'e', 'r', 'y', 'a', ' ', 'b', 'r', 'a', 'k', 'i', 'y', 'a', 'l', 'i', 's', ' ', 's', 'u', 'p', 'e', 'r', 'f', 'i', 's', 'y', 'a', 'l', 'i', 's', şeklindedir.
arterya brakiyalis superfisyalis kelimesinin tersten yazılışı silaysifrepus silayikarb ayretra diziliminde gösterilir.