nüfuzu altında tutmak

nüfuzu altında tutmak

söz geçirme gücünü üstün kılmak, egemenliği altında bulundurmak: “Onu uzun müddet nüfuzu altında tuttuğuna bir misal olarak...” -A. Ş. Hisar.


nüfuzu altında tutmak için benzer kelimeler


nüfuzu altında tutmak, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'ü', 'f', 'u', 'z', 'u', ' ', 'a', 'l', 't', 'ı', 'n', 'd', 'a', ' ', 't', 'u', 't', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
nüfuzu altında tutmak kelimesinin tersten yazılışı kamtut adnıtla uzufün diziliminde gösterilir.