ocak çekirgesi

ocak çekirgesi İng. hearth cricket

Düzkanatlılardan, ortalama 15 mm. boyunda olan, kumaş, kâğıt, kitap, şeker ve hamurlu besin maddelerine de saldıran, gececi, sıcak sever, sarımsı bir böcek türü. (Ses ve biçim benzerliğinden dolayı, tarlalarda yaşayan cırcırböceğinin adıyle de anılır. "Cırlak" da denir.)


ocak çekirgesi İng. hearth cricket

Böcekler (Insecta) sınıfının, düz kanatlılar (Orthoptera) takımından, 2 cm kadar uzunlukta, koyu sarı renkli, büyük başlı ve kısa kanatlı, ön kanatlarını birbirine sürterek ses çıkaran, ocak ve fırınlarda tuğlaların arasında yaşayan bir tür.


ocak çekirgesi İng. hearth cricket

(Gryllus domesticus) Eklembacaklı hayvanlardan böcekler (İnsecta) sınıfının düzkanatlılar (Orthoptera) takımına giren bir tür. Uzunluğu 2 cm. Koyu sarı renklidir. Büyük başlı ve kısa kanatlı olur. Ön kanatlarını birbirine sürterek ses çıkartır. Ocak ve fırınlarda tuğların arasında yaşar.


ocak çekirgesi için benzer kelimeler


ocak çekirgesi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'c', 'a', 'k', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'r', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
ocak çekirgesi kelimesinin tersten yazılışı isegrikeç kaco diziliminde gösterilir.