öldürücü doz, LD

öldürücü doz, LD İng. lethal dose, LD

Zehirli madde, virüs vb. maddelerin belirlenmiş bir zaman içinde bir deney grubu içindeki hayvanların %100'ünü öldüren miktarı. Letal doz.


öldürücü doz İng. lethal dose

Belirlenmiş bir zaman içinde bir deney grubundaki canlıların %100’ünü öldüren madde miktarı, letal doz.


öldürücü doz İng. lethal dose

Kullanıldığı zaman belli bir zaman içinde (24 saat) ölüme yol açabilen ilaç miktarı.


öldürücü doz, LD için benzer kelimeler


öldürücü doz, LD, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, D harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'l', 'd', 'ü', 'r', 'ü', 'c', 'ü', ' ', 'd', 'o', 'z', ',', ' ', 'L', 'D', şeklindedir.
öldürücü doz, LD kelimesinin tersten yazılışı DL ,zod ücürüdlö diziliminde gösterilir.