olgu doğruları

olgu doğruları

bk. doğruluk


olgu doğruları için benzer kelimeler


olgu doğruları, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'l', 'g', 'u', ' ', 'd', 'o', 'ğ', 'r', 'u', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
olgu doğruları kelimesinin tersten yazılışı ıralurğod uglo diziliminde gösterilir.