olkamak

olkamak

Seyrek seyrek dikmek, oyulgamak.


olkamak, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'l', 'k', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
olkamak kelimesinin tersten yazılışı kamaklo diziliminde gösterilir.