omurilik ve omurilik zarlarının akut yangısı

omurilik ve omurilik zarlarının akut yangısı İng. meningomyelitis spinalis acuta

Enfeksiyöz ve intoksikasyonlara bağlı olarak omurilik ve zarının birlikte akut yangısı, meningomiyelitis spinalis akuta.


omurilik ve omurilik zarlarının akut yangısı için benzer kelimeler


omurilik ve omurilik zarlarının akut yangısı, 44 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'm', 'u', 'r', 'i', 'l', 'i', 'k', ' ', 'v', 'e', ' ', 'o', 'm', 'u', 'r', 'i', 'l', 'i', 'k', ' ', 'z', 'a', 'r', 'l', 'a', 'r', 'ı', 'n', 'ı', 'n', ' ', 'a', 'k', 'u', 't', ' ', 'y', 'a', 'n', 'g', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
omurilik ve omurilik zarlarının akut yangısı kelimesinin tersten yazılışı ısıgnay tuka nınıralraz kilirumo ev kilirumo diziliminde gösterilir.