önerme simgesi

önerme simgesi İng. sentence symbol, sentence variable

Olağan yorumdaki değer alanı, sözedilen dilin önermelerinden ya da genel olarak tamdeyimlerinden oluşan dizimsel sözeden dil değişkeni: p, q, r,...


önerme simgesi için benzer kelimeler


önerme simgesi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'n', 'e', 'r', 'm', 'e', ' ', 's', 'i', 'm', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
önerme simgesi kelimesinin tersten yazılışı isegmis emrenö diziliminde gösterilir.