örtme manifoldu

örtme manifoldu İng. covering manifold

(...)


örtme manifoldu için benzer kelimeler


örtme manifoldu, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'r', 't', 'm', 'e', ' ', 'm', 'a', 'n', 'i', 'f', 'o', 'l', 'd', 'u', şeklindedir.
örtme manifoldu kelimesinin tersten yazılışı udlofinam emtrö diziliminde gösterilir.