yön örtme manifoldu

yön örtme manifoldu İng. orientation covering manifold

(...)


yön örtme manifoldu için benzer kelimeler


yön örtme manifoldu, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'ö', 'n', ' ', 'ö', 'r', 't', 'm', 'e', ' ', 'm', 'a', 'n', 'i', 'f', 'o', 'l', 'd', 'u', şeklindedir.
yön örtme manifoldu kelimesinin tersten yazılışı udlofinam emtrö nöy diziliminde gösterilir.