yerel simetrik yarı-Riemann manifoldu

yerel simetrik yarı-Riemann manifoldu İng. locally symmetric semi-Riemann-ian manifold

R eğrilik tensörünün kovaryant diferensiyeli sıfır olan yarı-Riemann manifoldu.


yerel simetrik yarı-Riemann manifoldu için benzer kelimeler


yerel simetrik yarı-Riemann manifoldu, 37 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'e', 'r', 'e', 'l', ' ', 's', 'i', 'm', 'e', 't', 'r', 'i', 'k', ' ', 'y', 'a', 'r', 'ı', '-', 'R', 'i', 'e', 'm', 'a', 'n', 'n', ' ', 'm', 'a', 'n', 'i', 'f', 'o', 'l', 'd', 'u', şeklindedir.
yerel simetrik yarı-Riemann manifoldu kelimesinin tersten yazılışı udlofinam nnameiR-ıray kirtemis lerey diziliminde gösterilir.