simetrik bilgi

simetrik bilgi

bk. bakışımlı bilgi


simetrik bilgi için benzer kelimeler


simetrik bilgi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'm', 'e', 't', 'r', 'i', 'k', ' ', 'b', 'i', 'l', 'g', 'i', şeklindedir.
simetrik bilgi kelimesinin tersten yazılışı iglib kirtemis diziliminde gösterilir.