simetrik çekirdek

simetrik çekirdek İng. symmetric kernel

(...)


simetrik çekirdek için benzer kelimeler


simetrik çekirdek, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'm', 'e', 't', 'r', 'i', 'k', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'r', 'd', 'e', 'k', şeklindedir.
simetrik çekirdek kelimesinin tersten yazılışı kedrikeç kirtemis diziliminde gösterilir.