simetrik fark

simetrik fark İng. symmetric difference

İki A ve B kümesinin simetrik farkı A da olup B de olmayan ve B de olup A da olmayan elemanların oluşturduğu küme.


simetrik fark için benzer kelimeler


simetrik fark, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'm', 'e', 't', 'r', 'i', 'k', ' ', 'f', 'a', 'r', 'k', şeklindedir.
simetrik fark kelimesinin tersten yazılışı kraf kirtemis diziliminde gösterilir.