simetrik bağıntı

simetrik bağıntı İng. symmetric relation

(...)


simetrik bağıntı için benzer kelimeler


simetrik bağıntı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'm', 'e', 't', 'r', 'i', 'k', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'n', 't', 'ı', şeklindedir.
simetrik bağıntı kelimesinin tersten yazılışı ıtnığab kirtemis diziliminde gösterilir.