otu çek köküne bak

otu çek köküne bak

“kişinin kimliğini öğrenmek için soyunu sopunu bilmek gerekir” anlamında kullanılan bir söz.


otu çek köküne bak için benzer kelimeler


otu çek köküne bak, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 't', 'u', ' ', 'ç', 'e', 'k', ' ', 'k', 'ö', 'k', 'ü', 'n', 'e', ' ', 'b', 'a', 'k', şeklindedir.
otu çek köküne bak kelimesinin tersten yazılışı kab enükök keç uto diziliminde gösterilir.