oylum özekli küpsel yapı

oylum özekli küpsel yapı İng. body centred cubic structure

Birim gözesi oylum özekli küp olan yapı.


oylum özekli küpsel yapı için benzer kelimeler


oylum özekli küpsel yapı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'y', 'l', 'u', 'm', ' ', 'ö', 'z', 'e', 'k', 'l', 'i', ' ', 'k', 'ü', 'p', 's', 'e', 'l', ' ', 'y', 'a', 'p', 'ı', şeklindedir.
oylum özekli küpsel yapı kelimesinin tersten yazılışı ıpay lespük ilkezö mulyo diziliminde gösterilir.