oyunluk yazdırımı

oyunluk yazdırımı İng. script deposit

Sinema Bir oyunluğun iyelik hakkının korunması amacıyla, adının ve özetinin ilgili yere yazdırılması.


oyunluk yazdırımı için benzer kelimeler


oyunluk yazdırımı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'y', 'u', 'n', 'l', 'u', 'k', ' ', 'y', 'a', 'z', 'd', 'ı', 'r', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
oyunluk yazdırımı kelimesinin tersten yazılışı ımırıdzay kulnuyo diziliminde gösterilir.