oz

oz

Karşı karşıya.


oz

Kez.


oz

Şiir.


oz

Öz, ana baba bir


oz, 2 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'z', şeklindedir.
oz kelimesinin tersten yazılışı zo diziliminde gösterilir.