özeksel yerler kuramı

özeksel yerler kuramı İng. central place theory

Kentlerin, kendilerini çevreleyen kırsal alanların işgörü gereksinmelerini karşılamak için ortaya çıktıklarını ve kentsel yerleşim yerlerinin, kuruldukları yerlerin, kendilerine bağımlı bu alanlar için gördükleri işlevlere göre belirlendiğini varsayan ve Alman Coğrafya bilgini Walter Christaller'in ortaya attığı ve geliştirdiği kuram.


özeksel yerler kuramı için benzer kelimeler


özeksel yerler kuramı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'e', 'k', 's', 'e', 'l', ' ', 'y', 'e', 'r', 'l', 'e', 'r', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
özeksel yerler kuramı kelimesinin tersten yazılışı ımaruk relrey leskezö diziliminde gösterilir.