özeksel açı

özeksel açı İng. central angle

Köşesi bir çemberin özeği olan açı.


özeksel açı için benzer kelimeler


özeksel açı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'e', 'k', 's', 'e', 'l', ' ', 'a', 'ç', 'ı', şeklindedir.
özeksel açı kelimesinin tersten yazılışı ıça leskezö diziliminde gösterilir.