özeksel bakışım

özeksel bakışım İng. central symmetry

Bir uzambiçimde özek noktasına göre bakışım.


özeksel bakışım için benzer kelimeler


özeksel bakışım, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'e', 'k', 's', 'e', 'l', ' ', 'b', 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'ı', 'm', şeklindedir.
özeksel bakışım kelimesinin tersten yazılışı mışıkab leskezö diziliminde gösterilir.