özeksel

özeksel Fr. Aortique
özeksel İng. central

Özek doğrutusunda; özekten geçen doğru boyunca.


özeksel için benzer kelimeler


özeksel, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'e', 'k', 's', 'e', 'l', şeklindedir.
özeksel kelimesinin tersten yazılışı leskezö diziliminde gösterilir.