özel kesim

özel kesim

a. Resmî kesimden ayrı ve bağımsız çalışan grup.


özel kesim İng. private sector

1. Bir ekonominin, kamu kesimi dışındaki gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde veya denetiminde bulunan kısmı. 2. İktisatta hanehalkı ve firmaların oluşturduğu kesim.


özel kesim için benzer kelimeler


özel kesim, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'e', 'l', ' ', 'k', 'e', 's', 'i', 'm', şeklindedir.
özel kesim kelimesinin tersten yazılışı misek lezö diziliminde gösterilir.