altın kesim yöntemi

altın kesim yöntemi İng. golden section method

altın kesim yöntemi için benzer kelimeler


altın kesim yöntemi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', 'ı', 'n', ' ', 'k', 'e', 's', 'i', 'm', ' ', 'y', 'ö', 'n', 't', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
altın kesim yöntemi kelimesinin tersten yazılışı imetnöy misek nıtla diziliminde gösterilir.