birincil kesim

birincil kesim İng. primary sector

Doğal kaynakların doğrudan doğruya kullanılarak üretimin yapıldığı, tarım ve madencilikten oluşan kesimler.


birincil kesim için benzer kelimeler


birincil kesim, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 'k', 'e', 's', 'i', 'm', şeklindedir.
birincil kesim kelimesinin tersten yazılışı misek licnirib diziliminde gösterilir.