bağlam kesim

bağlam kesim Fr. Syndesmotomie

bağlam kesim için benzer kelimeler


bağlam kesim, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'a', 'm', ' ', 'k', 'e', 's', 'i', 'm', şeklindedir.
bağlam kesim kelimesinin tersten yazılışı misek malğab diziliminde gösterilir.