özel tecim

özel tecim İng. special commerce

Değişik biçimli tecimsel bir kuruluş.


özel tecim için benzer kelimeler


özel tecim, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'e', 'l', ' ', 't', 'e', 'c', 'i', 'm', şeklindedir.
özel tecim kelimesinin tersten yazılışı micet lezö diziliminde gösterilir.